Trang chủ / Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

Thông báo khai giảng lớp ôn thi tiếng Đức B1 miễn phí – EuroCentre

Ngày giờ: 09:30, Thứ 6 ngày 10/09/2021

Địa điểm: Lô 41, đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 tháng 9/2021 – EuroCentre

Ngày giờ: 09:30, Thứ 5 ngày 23/09/2021

Địa điểm: Lô 41, đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 tháng 8/2021 – EuroCentre – EduGo

Ngày giờ: 09:30, Thứ 5 ngày 26/08/2021

Địa điểm: Lô 41, đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 – EuroCentre – EduGo

Ngày giờ: 14h - 16h30, thứ 6 ngày 16/07/2021  

Địa điểm: Lô 41, đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức A1 tháng 7

Ngày giờ: Thứ 6 ngày 09/07/2021

Địa điểm: Lô 41, đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 – EuroCentre – EduGo

Ngày giờ: Thứ 5 ngày 20/05/2021

Địa điểm: Lô 41, đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 – EuroCentre – EduGo

Ngày giờ: Thứ 5 ngày 18/03/2021

Địa điểm: Số 406/68 Cộng Hòa - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 4.3

Ngày giờ: Thứ 5 ngày 04/03 Lịch học: 14:00 - 17:15 Thứ 2 - Thứ 6 Hàng Tuần

Địa điểm: Lô 41, đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 – EC 10

Ngày giờ: Thời gian khai giảng: Thứ 2 ngày 26/10 - Lịch học: 08:45 - 12:00 Thứ 2 - Thứ 6 Hàng Tuần

Địa điểm: Lô 36, đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội